2018 Table Tennis World Tour Austrian Open

Link: https://allsportdb.com/Events/2018-Table-Tennis-World-Tour-Austrian-Open-6511
Year: 2018
Sport: Table Tennis
Competition: Table Tennis World Tour
Dates: 2018-11-08 – 2018-11-11
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_ITTF_World_Tour
URL: https://www.ittf.com/tournament/2822/2018/2018-ittf-world-tour-austrian-open/
Facebook: https://www.facebook.com/ITTFWorld
Location:
Austria Austria Linz
Advertisements

2018 IFSC Climbing World Championships

2018 IFSC Climbing World Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-IFSC-Climbing-World-Championships-4775
Year: 2018
Sport: Sport Climbing
Competition: IFSC Climbing World Championships
Dates: 2018.09.06 – 2018.09.16
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_IFSC_Climbing_World_Championships
URL: https://www.innsbruck2018.com
Facebook: https://www.facebook.com/innsbruck2018
Live stream: https://www.innsbruck2018.com/live-stream.html
Twitter: @AustriaClimbing
Location:
Austria Austria Innsbruck

2018 IFSC Climbing World Championships

2018 IFSC Climbing World Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-IFSC-Climbing-World-Championships-4775
Year: 2018
Sport: Sport Climbing
Competition: IFSC Climbing World Championships
Dates: 2018.09.06 – 2018.09.16
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/IFSC_Climbing_World_Championships#Championships
URL: https://www.innsbruck2018.com
Facebook: https://www.facebook.com/innsbruck2018
Live stream: https://www.innsbruck2018.com/live-stream.html
Twitter: @AustriaClimbing
Location:
Austria Austria Innsbruck