2022 European Youth and Junior Sambo Championships

2022 European Youth and Junior Sambo Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2022-European-Youth-and-Junior-Sambo-Championships-11582
Year: 2022
Sport: Sambo
Competition: European Youth and Junior Sambo Championships
Dates: 15 – 18 September 2022
Website: https://sambo.sport/en/events/molodezhnoe-pervenstvo-evropy-po-sambo-2022/
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalSamboFederation
Live stream: https://sambo.sport/en/news/onlayn-translyatsiya-chempionat-evropy-po-sambo-2022-v-serbii/
Location:
Serbia Serbia Novi Sad

2022 European Sambo Championships

2022 European Sambo Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2022-European-Sambo-Championships-11581
Year: 2022
Sport: Sambo
Competition: European Sambo Championships
Dates: 15 – 18 September 2022
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2022_European_Sambo_Championships
Website: https://sambo.sport/en/events/chempionat-evropy-po-sambo-2022/
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalSamboFederation
Live stream: https://sambo.sport/en/news/onlayn-translyatsiya-chempionat-evropy-po-sambo-2022-v-serbii/
Location:
Serbia Serbia Novi Sad

2022 World Sambo Championships

2022 World Sambo Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2022-World-Sambo-Championships-11579
Year: 2022
Sport: Sambo
Competition: World Sambo Championships
Dates: 11 – 13 November 2022
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Sambo_Championships
Website: https://sambo.sport/en/events/chempionat-mira-po-sambo-muzhchiny-zhenshchiny-boevoe-sambo-2022/
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalSamboFederation
Location:
Kyrgyzstan Kyrgyzstan Bishkek

2021 World Sambo Championships

2021 World Sambo Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2021-World-Sambo-Championships-10336
Year: 2021
Sport: Sambo
Competition: World Sambo Championships
Dates: 12 – 14 November 2021
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Sambo_Championships
Website: https://sambo.sport/en/events/chempionat-mira-po-sambo-2021/
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalSamboFederation
Live stream: https://www.youtube.com/user/SAMBOFIAS
Location:
Uzbekistan Uzbekistan Tashkent

2021 World Youth and Junior Sambo Championships

2021 World Youth and Junior Sambo Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2021-World-Youth-and-Junior-Sambo-Championships-10335
Year: 2021
Sport: Sambo
Competition: World Youth and Junior Sambo Championships
Dates: 15 – 17 October 2021
Website: https://sambo.sport/en/events/molodezhnoe-pervenstvo-mira-po-sambo-2021/
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalSamboFederation
Live stream: https://sambo.sport/en/news/onlayn-translyatsiya-molodezhnoe-pervenstvo-mira-po-sambo-2021/
Location:
Greece Greece Thessaloniki

2021 European Sambo Championships

2021 European Sambo Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2021-European-Sambo-Championships-10333
Year: 2021
Sport: Sambo
Competition: European Sambo Championships
Dates: 28 – 29 May 2021
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Sambo_Championships
Website: https://sambo.sport/en/events/chempionat-evropy-po-sambo-2021/
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalSamboFederation
Live stream: https://sambo.sport/en/news/onlayn-translyatsiya-chempionat-evropy-i-molodezhnoe-pervenstvo-evropy-po-sambo-2021/
Location:
Cyprus Cyprus Limassol

2021 European Youth and Junior Sambo Championships

2021 European Youth and Junior Sambo Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2021-European-Youth-and-Junior-Sambo-Championships-10332
Year: 2021
Sport: Sambo
Competition: European Youth and Junior Sambo Championships
Dates: 26 – 27 May 2021
Website: https://sambo.sport/en/events/molodezhnoe-pervenstvo-evropy-po-sambo-2021/
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalSamboFederation
Live stream: https://sambo.sport/en/news/onlayn-translyatsiya-chempionat-evropy-i-molodezhnoe-pervenstvo-evropy-po-sambo-2021/
Location:
Cyprus Cyprus Limassol