2017 Euro Hockey Tour Karjala Tournament

2017 Euro Hockey Tour Karjala Tournament Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2017-Euro-Hockey-Tour-Karjala-Tournament-5793
Year: 2017
Sport: Ice Hockey
Competition: Euro Hockey Tour
Dates: 2017.11.08 – 2017.11.12
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Karjala_Tournament
Twitter: KarjalaCup
Location:
Finland Finland Helsinki
Advertisements

2017 World Junior Wrestling Championship

2017 World Junior Wrestling Championship Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2017-World-Junior-Wrestling-Championship-4051
Year: 2017
Sport: Wrestling
Competition: World Junior Wrestling Championship
Dates: 2017.08.01 – 2017.08.06
URL: https://unitedworldwrestling.org/event/world-championships-25
Facebook: https://www.facebook.com/unitedworldwrestling
Live stream: https://unitedworldwrestling.org/event/world-championships-25
Location:
Finland Finland Tampere