2019 WTA Tennis Premier Tour Qatar Total Open

2019 WTA Tennis Premier Tour Qatar Total Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-WTA-Tennis-Premier-Tour-Qatar-Total-Open-7335
Year: 2019
Sport: Tennis
Competition: WTA Tennis Premier Tour
Dates: 2019-02-11 – 2019-02-16
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Qatar_Total_Open
URL: http://www.qatartennis.org/tournaments/qatar-total-open-2019/
Facebook: https://www.facebook.com/qatartennis
Twitter: @QatarTennis
Location:
Qatar Qatar Doha
Advertisements

2019 Tennis ATP Tour ABN AMRO World Tennis Tournament

2019 Tennis ATP Tour ABN AMRO World Tennis Tournament Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-Tennis-ATP-Tour-ABN-AMRO-World-Tennis-Tournament-7695
Year: 2019
Sport: Tennis
Competition: Tennis ATP Tour
Dates: 2019-02-11 – 2019-02-17
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Rotterdam_Open
URL: https://www.abnamrowtt.nl
Facebook: https://www.facebook.com/ABNAMROWTT
Twitter: @abnamrowtt
Location:
Netherlands Netherlands Rotterdam

2019 WTA Tennis Premier Tour St Petersburg Ladies Trophy

2019 WTA Tennis Premier Tour St Petersburg Ladies Trophy Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-WTA-Tennis-Premier-Tour-St-Petersburg-Ladies-Trophy-7334
Year: 2019
Sport: Tennis
Competition: WTA Tennis Premier Tour
Dates: 2019-01-28 – 2019-02-03
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg_Ladies%27_Trophy
URL: http://lt.formulatx.com
Facebook: https://www.facebook.com/WTA
Twitter: @Formula_TX
Location:
Russia Russia Saint Petersburg

2019 WTA Tennis Premier Tour Sydney International

2019 WTA Tennis Premier Tour Sydney International Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-WTA-Tennis-Premier-Tour-Sydney-International-7333
Year: 2019
Sport: Tennis
Competition: WTA Tennis Premier Tour
Dates: 2019-01-07 – 2019-01-12
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Sydney_International_–_Women%27s_Singles#Draw
URL: https://www.sydneyinternational.com.au
Facebook: https://www.facebook.com/SydneyTennis
Twitter: @SydneyTennis
Location:
Australia Australia Sydney

2019 WTA Tennis Premier Tour St Petersburg Ladies Trophy

2019 WTA Tennis Premier Tour St Petersburg Ladies Trophy Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-WTA-Tennis-Premier-Tour-St-Petersburg-Ladies-Trophy-7334
Year: 2019
Sport: Tennis
Competition: WTA Tennis Premier Tour
Dates: 2019-01-28 – 2019-02-03
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/St._Petersburg_Ladies%27_Trophy
URL: https://www.wtatennis.com/tournament/2019-st-petersburg-russia-1086
Facebook: https://www.facebook.com/WTA
Twitter: @Formula_TX
Location:
Russia Russia Saint Petersburg