2019 Softball Women’s U-19 World Cup

Link: https://allsportdb.com/Events/2019-Softball-Womens-U-19-World-Cup-7513
Year: 2019
Sport: Softball
Competition: Softball Women’s U-19 World Cup
Dates: 2019-08-10 – 2019-08-17
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Junior_Women’s_Softball_World_Championship
URL: https://u19wswc.wbsc.org/en/2019
Facebook: https://www.facebook.com/WBSC
Location:
United States United States Irvine
Advertisements

2019 European Softball Women Championship

2019 European Softball Women Championship Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-European-Softball-Women-Championship-5926
Year: 2019
Sport: Softball
Competition: European Softball Women Championship
Dates: 2019-06-30 – 2019-07-06
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_ESF_Women’s_Championship
URL: http://www.europeansoftball.org/competitions/detail/163
Facebook: https://www.facebook.com/ESFsoftball
Live stream: https://www.baseballsoftball.tv
Locations:
Czech Republic Czech Republic Ostrava
Poland Poland Rybnik
Czech Republic Czech Republic Frydek-Mistek
Poland Poland Zory

2019 European Softball Women Championship

2019 European Softball Women Championship Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-European-Softball-Women-Championship-5926
Year: 2019
Sport: Softball
Competition: European Softball Women Championship
Dates: 2019-06-30 – 2019-07-06
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_ESF_Women’s_Championship
URL: http://www.europeansoftball.org/competitions/detail/163
Facebook: https://www.facebook.com/ESFsoftball
Locations:
Czech Republic Czech Republic Ostrava
Poland Poland Rybnik
Czech Republic Czech Republic Frydek-Mistek
Poland Poland Zory

2019 European Softball Women Championship

2019 European Softball Women Championship Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-European-Softball-Women-Championship-5926
Year: 2019
Sport: Softball
Competition: European Softball Women Championship
Dates: 2019-06-30 – 2019-07-06
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/ESF_Women’s_Championship
URL: http://www.europeansoftball.org/competitions/detail/163
Facebook: https://www.facebook.com/ESFsoftball
Locations:
Czech Republic Czech Republic Ostrava
Poland Poland Rybnik
Czech Republic Czech Republic Frydek-Mistek
Poland Poland Zory

2019 Softball Women’s U-19 World Cup

Link: https://allsportdb.com/Events/2019-Softball-Womens-U-19-World-Cup-7513
Year: 2019
Sport: Softball
Competition: Softball Women’s U-19 World Cup
Dates: 2019-08-11 – 2019-08-17
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Junior_Women’s_Softball_World_Championship
URL: http://www.wbsc.org/tournaments/2019-u19-womens-softball-world-cup
Facebook: https://www.facebook.com/WBSC
Location:
United States United States Irvine

2019 Junior Women’s Softball World Championship

Link: https://allsportdb.com/Events/2019-Junior-Womens-Softball-World-Championship-7513
Year: 2019
Sport: Softball
Competition: Junior Women’s Softball World Championship
Dates: 2019-08-11 – 2019-08-17
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Junior_Women’s_Softball_World_Championship
URL: http://www.wbsc.org/events/filter/2019/all/#
Facebook: https://www.facebook.com/WBSC/
Location:
United States United States Irvine

2019 European Softball Women Championship

2019 European Softball Women Championship Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-European-Softball-Women-Championship-5926
Year: 2019
Sport: Softball
Competition: European Softball Women Championship
Dates: 2019-06-30 – 2019-07-06
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/ESF_Women%27s_Championship
URL: http://www.europeansoftball.org/competitions/detail/163
Facebook: https://www.facebook.com/ESFsoftball
Locations:
Czech Republic Czech Republic Ostrava
Poland Poland Rybnik