2018 WTA Tennis Premier Tour China Open

2018 WTA Tennis Premier Tour China Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-WTA-Tennis-Premier-Tour-China-Open-6085
Year: 2018
Sport: Tennis
Competition: WTA Tennis Premier Tour
Dates: 2018.09.29 – 2018.10.07
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_China_Open_–_Women%27s_Singles#Key
URL: http://www.chinaopen.com/en/
Facebook: https://www.facebook.com/WTA
Twitter: @ChinaOpen
Location:
China China Beijing
Advertisements

2018 WTA Tennis Premier Tour China Open

2018 WTA Tennis Premier Tour China Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-WTA-Tennis-Premier-Tour-China-Open-6085
Year: 2018
Sport: Tennis
Competition: WTA Tennis Premier Tour
Dates: 2018.09.29 – 2018.10.07
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_WTA_Premier_tournaments
URL: http://www.chinaopen.com/en/
Facebook: https://www.facebook.com/WTA
Twitter: @ChinaOpen
Location:
China China Beijing