2021 WTA Tour – Grampians Trophy

2021 WTA Tour - Grampians Trophy Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2021-WTA-Tour-Grampians-Trophy-10614
Year: 2021
Sport: Tennis
Competition: WTA Tour
Dates: 3 – 7 February 2021
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2021_WTA_Tour
Website: https://www.wtatennis.com/tournaments
Facebook: https://www.facebook.com/WTA
Location:
Australia Australia Melbourne

2021 WTA Tour – Yarra Valley Classic

2021 WTA Tour - Yarra Valley Classic Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2021-WTA-Tour-Yarra-Valley-Classic-10615
Year: 2021
Sport: Tennis
Competition: WTA Tour
Dates: 31 January – 6 February 2021
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2021_WTA_Tour
Website: https://www.wtatennis.com/tournaments
Facebook: https://www.facebook.com/WTA
Location:
Australia Australia Melbourne

2022 ICC Cricket Men’s T20 World Cup

Link: https://allsportdb.com/Events/2022-ICC-Cricket-Mens-T20-World-Cup-4009
Year: 2022
Sport: Cricket
Competition: ICC Cricket Men’s T20 World Cup
Dates: 1 October – 13 November 2022
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2022_ICC_Men’s_T20_World_Cup
Facebook: https://www.facebook.com/T20WorldCup
Locations:
Australia Australia Adelaide
Australia Australia Brisbane
Australia Australia Geelong
Australia Australia Hobart
Australia Australia Melbourne
Australia Australia Perth
Australia Australia Sydney

2020 ICC Cricket Women’s T20 World Cup

Link: https://allsportdb.com/Events/2020-ICC-Cricket-Womens-T20-World-Cup-7592
Year: 2020
Sport: Cricket
Competition: ICC Cricket Women’s T20 World Cup
Dates: 2020-02-21 – 2020-03-08
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_ICC_Women’s_T20_World_Cup
URL: https://www.t20worldcup.com
Facebook: https://www.facebook.com/WorldT20
Locations:
Australia Australia Melbourne
Australia Australia Canberra
Australia Australia Sydney
Australia Australia Perth

2020 Artistic Gymnastics World Cup

2020 Artistic Gymnastics World Cup Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2020-Artistic-Gymnastics-World-Cup-8699
Year: 2020
Sport: Artistic Gymnastics
Competition: Artistic Gymnastics World Cup
Dates: 2020-02-20 – 2020-02-23
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_FIG_Artistic_Gymnastics_World_Cup_series
URL: https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=15029
Facebook: https://www.facebook.com/gymnasticsworldcup
Twitter: @GymAustralia @gymworldcup
Location:
Australia Australia Melbourne