2018 Modern Pentathlon World Cup

2018 Modern Pentathlon World Cup Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-Modern-Pentathlon-World-Cup-6293
Year: 2018
Sport: Modern Pentathlon
Competition: Modern Pentathlon World Cup
Dates: 2018.02.28 – 2018.03.04
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Pentathlon_World_Cup
URL: http://www.uipmworld.org/event/uipm-world-cup-i-0
Facebook: https://www.facebook.com/theUIPM
Location:
Egypt Egypt Cairo
Advertisements

2018 Modern Pentathlon World Cup

2018 Modern Pentathlon World Cup Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-Modern-Pentathlon-World-Cup-6293
Year: 2018
Sport: Modern Pentathlon
Competition: Modern Pentathlon World Cup
Dates: 2018.02.28 – 2018.03.04
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Pentathlon_World_Cup
URL: http://www.uipmworld.org
Facebook: https://www.facebook.com/theUIPM
Location:
Egypt Egypt Cairo

2017 Modern Pentathlon World Championships

2017 Modern Pentathlon World Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2017-Modern-Pentathlon-World-Championships-4037
Year: 2017
Sport: Modern Pentathlon
Competition: Modern Pentathlon World Championships
Dates: 2017.08.21 – 2017.08.29
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_World_Modern_Pentathlon_Championships
URL: http://www.uipmworld.org/event/uipm-senior-world-championships-3
Facebook: https://www.facebook.com/theUIPM
Location:
Egypt Egypt Cairo

2017 FIVB Volleyball World U23 Men’s Championship

Link: https://allsportdb.com/Events/2017-FIVB-Volleyball-World-U23-Mens-Championship-4268
Year: 2017
Sport: Volleyball
Competition: FIVB Volleyball World U23 Men’s Championship
Dates: 2017.08.18 – 2017.08.25
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_FIVB_Volleyball_Men%27s_U23_World_Championship
URL: http://u23.men.2017.volleyball.fivb.com
Facebook: https://www.facebook.com/FIVB.InternationalVolleyballFederation/
Live stream: https://www.youtube.com/user/videoFIVB
Location:
Egypt Egypt Cairo

2017 Modern Pentathlon World Championships

2017 Modern Pentathlon World Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2017-Modern-Pentathlon-World-Championships-4037
Year: 2017
Sport: Modern Pentathlon
Competition: Modern Pentathlon World Championships
Dates: 2017.08.21 – 2017.08.28
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_World_Modern_Pentathlon_Championships
URL: http://www.uipmworld.org/event/uipm-senior-world-championships-3
Facebook: https://www.facebook.com/theUIPM
Location:
Egypt Egypt Cairo

2017 FIBA U19 World Basketball Championship

2017 FIBA U19 World Basketball Championship Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2017-FIBA-U19-World-Basketball-Championship-3456
Year: 2017
Sport: Basketball
Competition: FIBA U19 World Basketball Championship
Dates: 2017.07.01 – 2017.07.09
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_FIBA_Under-19_World_Championship
URL: http://www.fiba.com/world/u19/2017
Facebook: https://www.facebook.com/FIBA
Live stream: https://www.youtube.com/user/FIBAWorld
Location:
Egypt Egypt Cairo