2021 BWF Badminton World Tour – Singapore Open

2021 BWF Badminton World Tour - Singapore Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2021-BWF-Badminton-World-Tour-Singapore-Open-10695
Year: 2021
Sport: Badminton
Competition: BWF Badminton World Tour
Dates: 1 – 6 June 2021
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Singapore_Open
Website: https://bwfworldtour.bwfbadminton.com/tournament/4033/singapore-open-2021-new-dates/overview/
Facebook: https://www.facebook.com/bwfbadminton
Location:
Singapore Singapore Singapore

2021 Swimming World Cup

2021 Swimming World Cup Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2021-Swimming-World-Cup-10665
Year: 2021
Sport: Swimming
Competition: Swimming World Cup
Dates: 19 – 21 August 2021
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/FINA_Swimming_World_Cup
Website: https://www.fina.org/competitions/1378/fina-swimming-world-cup-2021
Facebook: https://www.facebook.com/fina1908
Location:
Singapore Singapore Singapore