2021 WTA Tour – Qatar Total Open

2021 WTA Tour - Qatar Total Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2021-WTA-Tour-Qatar-Total-Open-10612
Year: 2021
Sport: Tennis
Competition: WTA Tour
Dates: 1 – 6 March 2021
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Qatar_Ladies_Open
Website: https://www.qatartennis.org/tournaments/qatar-total-open-2021
Facebook: https://www.facebook.com/qatartennis
Twitter: @QatarTennis
Location:
Qatar Qatar Doha

2020 WTA Tennis Premier Tour Qatar Open

2020 WTA Tennis Premier Tour Qatar Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2020-WTA-Tennis-Premier-Tour-Qatar-Open-9218
Year: 2020
Sport: Tennis
Competition: WTA Tennis Premier Tour
Dates: 2020-02-23 – 2020-02-29
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Qatar_Total_Open_%E2%80%93_Singles#Finals
URL: https://www.qatartennis.org/tournaments/qatar-total-open-2020
Facebook: https://www.facebook.com/qatartennis
Twitter: @QatarTennis
Location:
Qatar Qatar Doha

2020 Table Tennis World Tour Qatar Open

2020 Table Tennis World Tour Qatar Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2020-Table-Tennis-World-Tour-Qatar-Open-9301
Year: 2020
Sport: Table Tennis
Competition: Table Tennis World Tour
Dates: 2020-03-03 – 2020-03-08
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_ITTF_World_Tour
URL: https://www.ittf.com/tournament/5146/2020/2020-ittf-world-tour-qatar-open
Facebook: https://www.facebook.com/ITTFWorld
Live stream: https://tv.ittf.com
Location:
Qatar Qatar Doha