2020 Dakar Rally

2020 Dakar Rally Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2020-Dakar-Rally-8224
Year: 2020
Sport: Motor Sports
Competition: Dakar Rally
Dates: 2020-01-05 – 2020-01-17
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Dakar_Rally
URL: https://www.dakar.com
Facebook: https://www.facebook.com/dakar
Twitter: Dakar2020
Locations:
Saudi Arabia Saudi Arabia Riyadh
Saudi Arabia Saudi Arabia Jeddah
Saudi Arabia Saudi Arabia Al Wajh
Saudi Arabia Saudi Arabia Neom
Saudi Arabia Saudi Arabia Al Ula
Saudi Arabia Saudi Arabia Ha’il
Saudi Arabia Saudi Arabia Wadi Al-Dawasir
Saudi Arabia Saudi Arabia Haradh
Saudi Arabia Saudi Arabia Shubaytah
Saudi Arabia Saudi Arabia Qiddiya

2020 World Touring Car Cup Race of Malaysia

2020 World Touring Car Cup Race of Malaysia Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2020-World-Touring-Car-Cup-Race-of-Malaysia-9298
Year: 2020
Sport: Motor Sports
Competition: World Touring Car Cup
Dates: 2020-12-13 – 2020-12-13
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_World_Touring_Car_Cup
URL: https://www.fiawtcc.com
Facebook: https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup
Location:
Malaysia Malaysia Sepang