2019 IAAF Athletics World Championships

2019 IAAF Athletics World Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-IAAF-Athletics-World-Championships-2899
Year: 2019
Sport: Athletics
Competition: IAAF Athletics World Championships
Dates: 2019-09-27 – 2019-10-06
Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/2019_World_Championships_in_Athletics
URL: https://iaafworldathleticschamps.com/doha2019
Facebook: https://www.facebook.com/IAAFDoha2019
Twitter: @IAAFDoha2019
Location:
Qatar Qatar Doha
Advertisements

2020 IAAF Athletics World U20 Championships

2020 IAAF Athletics World U20 Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2020-IAAF-Athletics-World-U20-Championships-7484
Year: 2020
Sport: Athletics
Competition: IAAF Athletics World U20 Championships
Dates: 2020-07-07 – 2020-07-12
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/IAAF_World_U20_Championships
URL: https://www.iaaf.org/competition/calendar/iaaf-world-athletics-series/iaaf-world-u20-championships
Facebook: https://www.facebook.com/WorldAthleticsClub
Location:
Kenya Kenya Nairobi

2020 European Athletics Championships

2020 European Athletics Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2020-European-Athletics-Championships-7483
Year: 2020
Sport: Athletics
Competition: European Athletics Championships
Dates: 2020-08-26 – 2020-08-30
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Athletics_Championships
URL: http://www.european-athletics.org/calendar/#date=20200826&view=month&comp=
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanAthletics
Location:
France France Paris

2019 World Marathon Majors Chicago Marathon

2019 World Marathon Majors Chicago Marathon Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-World-Marathon-Majors-Chicago-Marathon-7271
Year: 2019
Sport: Athletics
Competition: World Marathon Majors
Dates: 2019-10-13 – 2019-10-13
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Marathon
URL: http://www.chicagomarathon.com
Facebook: https://www.facebook.com/ChicagoMarathon
Twitter: @ChiMarathon ChicagoMarathon
Location:
United States United States Chicago