2020 Beach Volleyball European Championships

2020 Beach Volleyball European Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2020-Beach-Volleyball-European-Championships-9597
Year: 2020
Sport: Beach Volleyball
Competition: Beach Volleyball European Championships
Dates: 15 – 20 September 2020
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Beach_Volleyball_Championship
Website: https://eurobeachvolley.cev.eu
Tickets: https://eurobeachvolley.cev.eu/en/ebv-news/2020/tickets-now-on-sale
Facebook: https://www.facebook.com/CEVBeach
Live stream: https://www.youtube.com/cevolleyball
Location:
Latvia Latvia Jurmala

2019 FIDE Chess Grand Prix

2019 FIDE Chess Grand Prix Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-FIDE-Chess-Grand-Prix-7975
Year: 2019
Sport: Chess
Competition: FIDE Chess Grand Prix
Dates: 2019-07-11 – 2019-07-25
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/FIDE_Grand_Prix_2019
URL: https://www.fide.com/calendar/fide-calendar.html
Facebook: https://www.facebook.com/ChessFIDE
Locations:
Latvia Latvia Jurmala
Latvia Latvia Riga

2018 U22 Beach Volleyball European Championship

2018 U22 Beach Volleyball European Championship Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-U22-Beach-Volleyball-European-Championship-6546
Year: 2018
Sport: Beach Volleyball
Competition: U22 Beach Volleyball European Championship
Dates: 2018.07.26 – 2018.07.29
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/European_U22_Beach_Volleyball_Championships
URL: http://www.cev.lu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1079
Facebook: https://www.facebook.com/CEVolleyball
Location:
Latvia Latvia Jurmala

2017 Beach Volleyball European Championships

2017 Beach Volleyball European Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2017-Beach-Volleyball-European-Championships-5135
Year: 2017
Sport: Beach Volleyball
Competition: Beach Volleyball European Championships
Dates: 2017.08.16 – 2017.08.20
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Beach_Volleyball_Championships
URL: http://www.cev.lu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1008&mID=2047&sID=0&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Facebook: https://www.facebook.com/Jurmala.Beachvolley
Twitter: @JurmalaVolley
Location:
Latvia Latvia Jurmala

2017 Beach Volleyball European Championships

2017 Beach Volleyball European Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2017-Beach-Volleyball-European-Championships-5135
Year: 2017
Sport: Beach Volleyball
Competition: Beach Volleyball European Championships
Dates: 2017.08.16 – 2017.08.20
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Beach_Volleyball_Championships
URL: http://www.cev.lu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1008&mID=2047&sID=0&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Facebook: https://www.facebook.com/CEVolleyball
Location:
Latvia Latvia Jurmala