2019 European Women’s 19 Handball Championship

Link: https://allsportdb.com/Events/2019-European-Womens-19-Handball-Championship-7850
Year: 2019
Sport: Handball
Competition: European Women’s 19 Handball Championship
Dates: 2019-07-11 – 2019-07-21
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Women’s_U-19_European_Handball_Championship
URL: https://www.w19euro2019.com
Facebook: https://www.facebook.com/w19euro2019
Live stream: https://www.w19euro2019.com/live-stream
Location:
Hungary Hungary Győr
Advertisements

2019 European Women’s 19 Handball Championship

Link: https://allsportdb.com/Events/2019-European-Womens-19-Handball-Championship-7850
Year: 2019
Sport: Handball
Competition: European Women’s 19 Handball Championship
Dates: 2019-07-11 – 2019-07-21
Wiki: https://www.w19euro2019.com
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Women’s_U-19_Handball_Championship
Facebook: https://www.facebook.com/w19euro2019
Live stream: https://www.w19euro2019.com
Location:
Hungary Hungary Győr

2019 European Women’s 19 Handball Championship

Link: https://allsportdb.com/Events/2019-European-Womens-19-Handball-Championship-7850
Year: 2019
Sport: Handball
Competition: European Women’s 19 Handball Championship
Dates: 2019-07-11 – 2019-07-21
Wiki: http://www.eurohandball.com/ech/19/women/2019/round/1/Final+Tournament
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Women’s_U-19_Handball_Championship
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanHandballFederation
Location:
Hungary Hungary Győr

2018 European U23 Judo Championships

Link: https://allsportdb.com/Events/2018-European-U23-Judo-Championships-6226
Year: 2018
Sport: Judo
Competition: European U23 Judo Championships
Dates: 2018-11-02 – 2018-11-04
URL: http://www.eju.net/?portalId=87&id=3560&mode=showEvents&date=2018&gender=both&levelId=40
Facebook: https://www.facebook.com/europeanjudo
Live stream: http://www.eju.net/calendar/?mode=showLiveTransmission&id=3560
Location:
Hungary Hungary Győr

2018 European Athletics U18 Championships

2018 European Athletics U18 Championships Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-European-Athletics-U18-Championships-4584
Year: 2018
Sport: Athletics
Competition: European Athletics U18 Championships
Dates: 2018.07.05 – 2018.07.08
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_European_Athletics_U18_Championships
URL: http://www.european-athletics.org/competitions/european-athletics-youth-championships/
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanAthletics
Location:
Hungary Hungary Győr